İKTİSAT - AKADEmİK KADRO


İKTİSAT - bölüm başkanı vekİlİ :  DOÇ. dr. Süleyman Emre ÖZCAN


İktİsat teorİsİ A.B.D.

Doç. Dr. Süleyman Emre ÖZCAN
 Özgeçmiş suleymanemre.ozcan@cbu.edu.tr
İç Hat No: 7309
Araş. Gör. Gizem İÇÖZ PEKER
 Özgeçmiş gizem.peker@cbu.edu.tr
İç Hat No: 7320


İktİsat Polİtİkası A.B.D.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERATAŞ SÖNMEZ
Özgeçmiş filiz.eratas@cbu.edu.tr

 İç Hat No: 7315

Araş. Gör. Yunus EDİZ
 Özgeçmiş yunus.ediz@cbu.edu.tr
 İç Hat No: 7319


İktİsat tarİhİ A.B.D.

Araş. Gör. Mehmet Akif YALÇIN
Özgeçmiş mehmetakif.yalcın@cbu.edu.tr
İç Hat No: 7319

İktİsadİ gelİşme Ve uluslararası İktİsat A.B.D.


Dr. Öğr. Üyesi Caner DEMİR Özgeçmiş caner.demir@cbu.edu.tr İç Hat No: 
Araş. Gör. Serhat ÇAKMAK Özgeçmişserhat.cakmak@cbu.edu.trİç Hat No: 7319Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2017 | Güvenlik ve Gizlilik