MİSYONUMUZ

Bölgenin ve Türkiye’nin büyüme ve kalkınma sürecinde aktif bir şekilde rol alabilecek, nitelikli, yenilikçi, sorgulayıcı ve insani değerler ile yüklü bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Yeniliklere açık, bilgi peşinde koşan, özgür düşünen, yaratıcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren, çalışanlarının ve öğrencilerinin memnun olduğu bir fakülte olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağdaşlık yolunda ileri gitmeyi hedefleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak;

 •     İnsan haklarına saygılı, demokratik ve işbirliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmayı,
 •     Eğitimde kaliteyi ilke edinmeyi,
 •     Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmayı,
 •     Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmayı,
 •     Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve iş birliği kurma anlayışında olmayı,
 •     Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmayı,
 •     Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yaratıcı olmaya özen göstermeyi, 
 •     Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmeyi,
 •     Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemeyi,
 •     Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmayı taahüt etmektedir.

 

FAKÜLTEMİZİN TEMEL DEĞERLERİ


 • Çağa ve bilime uygun yapıcı düşünce
 • Emek, adalet ve liyakate önem verme
 • Yeniliğe, ilerlemeye ve kaliteye dayanma
 • Katılımcı ve paylaşımcı olma
 • Ulusal, evrensel değerlere ve Atatürk ilkelerine bağlılık
 • İnsan haklarına, farklı fikirlere saygı ve duyarlılık

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2017 | Güvenlik ve Gizlilik