TEMEL DEĞERLERİMİZ

·         Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık,

·         İnsan haklarına saygılı, demokratik ve iş birliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmak,

·         Eğitimde kaliteyi ilke edinmek,

·         Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmak,

·         Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmak,

·         Yenilikçi, özgür ve disiplinli, etik değerlere bağlı, yaratıcı akademik kadro oluşturmak,

·         Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve iş birliği kurma anlayışında olmak,

·         Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmak,

·         Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yaratıcı olmaya özen göstermek,

·         Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmek,

·         Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemek,

·         Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2017 | Güvenlik ve Gizlilik