İŞLETME - AKADEMİK KADRO


İşletme - bölüm başkanı vekİlİ: dr. öğretİm üyesİ AYSUN KAHRAMAN


MUHASEBE VE FİNANSMAN AnabİLİM dalı

 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ Özgeçmiş ozhan.kalac@cbu.edu.trİç Hat No: 7302 
 Dr. Öğr. Üyesi Sedat COŞKUN Özgeçmiş sedat.coskun@cbu.edu.trİç Hat No: 7312


yönetim- organizasyon Anabilim dalı

 Dr. Öğr. Üyesi Lale Oral ATAÇ Özgeçmiş lale.oral@cbu.edu.tr İç Hat No:7310


ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA AnabİLİM DALI

 Dr. Öğr. Üyesi Aysun KAHRAMAN Özgeçmiş aysun.kahraman@cbu.edu.tr  İç Hat No: 7313


sayısal yöntemler ANABİLİM DALI

 Dr. Öğr. Üyesi Şule BİRİMÖzgeçmiş sule.ozturk@cbu.edu.tr  İç Hat No: 7314 
 Araş. Gör. Merve GÜNDÜZÖzgeçmiş merve.gunduz@cbu.edu.tr  İç Hat No: 7320 


TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

 Dr. Öğr. Üyesi Sevil DOĞANÖzgeçmiş sevil.dogan@cbu.edu.tr İç Hat No: 7317 


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2017 | Güvenlik ve Gizlilik